Onderhoud EN

Periodiek onderhoud aan uw c.v.-ketel, is dat wel nodig?

verwarming

 

 

 

 

 

 

 

Waarom onderhoud ?

Uit ervaring blijkt dat de meeste klachten aan gastoestellen voortkomen uit geen of te weinig onderhoud. De eindafrekening van het energiebedrijf valt wederom tegen. Kleine waterlekkages maken het noodzakelijk dat de vulslang onder handbereik blijft. U kent het wel, met een beetje geluk is het behaaglijk in huis, zondagmorgen blijven de radiatoren koud of u stapt een keer in een koud bad. Nog afgezien van de ergernis die het veroorzaakt, is het toestel uiterst onbetrouwbaar. Jaarlijks wordt een behoorlijk aantal toestellen vroegtijdig vervangen. Toestellen die wellicht nog jaren goed hadden kunnen functioneren, mits er regelmatig onderhoud was gedaan. Daarnaast moet de veiligheid van het toestel ten allen tijde worden gewaarborgd.

Slecht onderhoud kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Alle gastoestellen zijn weliswaar voorzien van beveiligingen in alle soorten en maten, maar de juiste werking van deze beveiligingen dient echter wel jaarlijks te worden gecontroleerd. Kortom, onderhoud is noodzakelijk en werkt vooral preventief. Problemen die uiteindelijk tot een storing kunnen leiden worden veelal bij een onderhoudsbeurt opgemerkt. Vaak kan dan een kleine ingreep een hoop kosten en ergernis besparen.

Mechanische ventilatie

cmlDaarnaast worden tegenwoordig veel woningen uitgerust met een mechanische ventilatie of WTW-unit. Deze apparaten kunnen worden onderhouden door de filters te reinigen met een stofzuiger of te vervangen. De mechanische ventilatie units kunnen niet onderhouden worden zonder het apparaat (met gereedschap) te openen. Gevolg: deze apparaten hangen jaar in jaar uit in de woningen zonder te worden onderhouden. Vaak wordt over het hoofd gezien dat deze apparaten natuurlijk niet zonder reden worden geplaatst. Ze zorgen voor een constante verversing / afzuiging van lucht in de woning. Bij vervuiling wordt het aantal kubieke meters afgezogen lucht minder en dus ook de verversing. Het kan dan voorkomen dat er nare luchtjes blijven hangen, er schimmelvorming in badkamers optreedt en dus het leefklimaat er niet op vooruit gaat.

WTW-units

wtwDe WTW-unit verwarmt de in te blazen lucht voor door met de afgezogen lucht een warmtewisselaar te verwarmen. Wanneer de filters en het apparaat weinig worden onderhouden bent u eigenlijk bezig uw woning continu te ‘vervuilen’. Alleen de filters reinigen is niet voldoende; eens per jaar dient de warmtewisselaar binnen in het toestel doorgespoeld te worden. Zeker wanneer er gerookt wordt in de af te zuigen ruimtes. Wanneer u een service-abonnement heeft, worden de apparaten periodiek geïnspecteerd, gereiningd en gecontroleerd op een juiste werking.